My new project! :)

Saturday, December 1, 2012


It's just a little "sneak peak" of my new project. I hope I will have enough time to reveal more details before the labour...
The countdown continues, yesterday the baby has began his 35-week!


To tylko mała "zajawka" mojego nowego projektu. Mam nadzieję, że zdążę zdradzić więcej szczegółów przed porodem...
Odliczanie trwa, wczoraj rozpoczął się 35 tydzień!

No comments:

Post a Comment

Proudly designed by Mlekoshi playground